Geerlings & Benard

Geplaatst in Dienst

Dienstverleners in welzijn. Wij bieden maatwerk voor iedere cliënt, met oprechte aandacht voor de cliënt. We werken aan het opbouwen van de vertrouwensband, dat is het vertrekpunt voor de begeleiding. Vanuit gelijkwaardigheid, en zonder oordeel over de cliënt bieden we begeleiding.